Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Höjda arvoden för nämndemän

Regeringen höjer nämndemännens arvoden i två avseenden.

Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna får i de förordningsändringar som regeringen har beslutat om rätt till ersättning för förberedelsearbete med 300 kronor per dag. Det är samma villkor som sedan tidigare gäller i förvaltningsrätterna och kammarrätterna. Dessutom får alla nämndemän rätt till ett särskilt arvode om 150 kronor per dag för tjänstgöring efter klockan 16.30.

Sedan 2007 är det vanliga sammanträdesarvodet 500 kronor för en dag. Ett extra arvode om 500 kronor per dag för sammanträde som hålls på helger.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

Läs mer om höjningen på Regeringens hemsida.