Advokatsamfundet har vid möte i går med Migrationsverket informerats om att Migrationsverket har beslutat om ett nytt arbetssätt rörande asylsökande barn utan vårdnadshavare med ansökningsdatum före den 19 september 2016 (se Migrationsverkets beslut). Det nya arbetssättet rörande ensamkommande asylsökande barn utan vårdnadshavare motsvarar i stort det tillfälliga arbetssätt som Migrationsverket redan tillämpar avseende personer med medborgarskap i Iran, Irak, Afghanistan eller Somalia som sökte asyl före den 2 maj 2016 (se tidigare publicerad information)

Det finns i detta skede skäl att klargöra att samma advokatetiska förpliktelser aktualiseras vid det nu införda arbetssättet rörande asylsökande barn utan vårdnadshavare. Bland annat kan nämnas advokatens tystnads- och lojalitetsplikt mot klienten.