Migrationsverket kritiseras av JO för bristfällig information om ett beslut i samband med en ansökning om uppehållstillstånd i november 2014.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors kritiserar i sitt beslut Migrationsverket för att ha skickat första sidan av beslutet till en referentperson utan att informera om att det var just en kopia av förstasidan som skickades för kännedom. JO är kritisk till att myndigheter skickar ut inkompletta handlingar utan skälen till beslutet, bland annat eftersom det lätt kan leda till missförstånd.

I beslutet riktar JO även kritik mot att Migrationsverket utan närmare kontroll lade en ambassads uppgift om en underrättelse av ett beslut till grund för en rättidsprövning, trots att det på grund av omständigheterna i ärendet fanns skäl att ställa sig tveksam till uppgiften. JO uttalar att det är Migrationsverkets ansvar att vid sin rättidsprövning av ett överklagande ta ställning i frågan om när klaganden fick del av beslutet och göra en självständig bedömning av det underlag man har.

Läs hela beslutet här.