Den 28 januari beslutade H.M. Konung Carl XVI Gustaf att tilldela advokat Christian Åhlund H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band med motiveringen: ”För framstående insatser för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.”

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Christian Åhlund blev advokat 1982 och har sedan dess inriktat sig på humanjuridik, arbetsrätt och brottmål. Åhlund var också drivande bakom att International Legal Assistance Consortium (ILAC) bildades 2002 och var dess generalsekreterare fram till 2015. Han mottag 2015 Advokatsamfundet pris för framstående insatser inom advokatyrket.

I kommande nummer av tidskriften Advokaten går det att läsa om att en ILAC-delegation ledd av Christian Åhlund föreslår stöd till en specialdomstol i Centralafrikanska republiken knuten till Internationella brottmåldomstolen. 

Läs mer om medaljförläningen.