Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritik mot att advokat togs bort från förordnandelistor

JO kritiserar tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt.

Den dåvarande lagmannen vid Göteborgs tingsrätt meddelade i slutet av 2015 att en advokat skulle tas bort från tingsrättens samtliga så kallade förordningslistor till följd av synpunkter kring olämplighet riktats mot advokaten.

Lagmannen meddelade också att beslutet att ta bort advokaten från förordnandelistan inte var överklagbart.

Justitieombudsmannen Lars Lindström kritiserar nu i ett beslut den tidigare lagmannen vid Göteborgs tingsrätt för att ha tagit bort advokaten från tingsrättens förordningslistor utan att kvalitetssäkrat kritiken mot advokaten först. I beslutet uttrycker JO att ”en tänkbar lösning” på situationen skulle kunna ha varit att överklagbart beslut istället.

Läs hela JO:s beslut här.