Regeringen har idag den 19 januari utnämnt advokaterna Sara Ulfsdotter och Sofia Olsson till rådmän i Gotlands tingsrätt respektive Malmö tingsrätt.

Läs mer om domarutnämningarna på Domstolsverkets hemsida.