Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det framgår av en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar i dag den 25 januari.

Rapporten visar att de drygt 9000 personer som satt häktade i Sverige under 2015 i genomsnitt satt häktade i två månader. Drygt två tredjedelar av dem hade så kallade restriktioner, vilket för de flesta innebar isolering från andra häktade och omvärlden.

I Norge och Danmark där rättssystemen liknar det svenska är andelen häktade isolerade 12 procent respektive enstaka procent

Brå menar att en bidragande orsak till att många hålls isolerade är att det svenska rättssystemet bygger på omedelbarhetsprincipen, som innebär att det avgörande för domslutet är vad som sägs under domstolsförhandlingen, inte vad som tidigare sagts under brottsutredningen. Eftersom eventuella påtryckningar mot målsägare, vittnen eller andra misstänkta kan göra att de tar tillbaka vad de sagt under utredningen, riskerar påtryckningar alltså att påverka utgången av rättsprocessen.

En ytterligare förklaring, enligt Brå, till att häktade i Sverige hålls isolerade är att Kriminalvården inte har tillräckliga personalresurser för att kunna genomföra isoleringsbrytande åtgärder.

Läs mer om rapporten på Brottsförebyggande rådets hemsida.