En man frias från åtal för överlåtelse av narkotika sedan Hovrätten för Övre Norrland konstaterat att mannen förhörts av polisen utan att biträdas av sin försvarare, trots att han inte avsagt sig den rätten.

Hovrätten menar att mannen inte fått en rättvis rättegång i enlighet med Europakonventionens krav och att polisförhören inte kan läggas till grund för en fällande dom. I brist på annan bevisning än förhören frikänns mannen av hovrätten från åtalet för den åtalspunkten överlåtelse av narkotika.

I domen skriver Hovrätten för Övre Norrland: ”Vid prövningen av åtalet ska därför bortses från det som kommit fram beträffande innehållet i polisförhören, på så sätt att detta inte kan läggas till grund för en fällande dom mot XX. Detsamma gäller vad XX uppgett vid tingsrätten till följd av att han konfronterats med innehållet i polisförhören.

Mål nr B583-16