Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ministerbesök hos Advokatsamfundet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman besökte Advokatsamfundet.

Igår den 17 januari besökte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman, statssekreterarna Catharina Espmark och Charlotte Svensson samt ett antal av Justitiedepartementets tjänstemän Sveriges advokatsamfund för att diskutera och utbyta information med Advokatsamfundets generalsekreterare, delar av styrelsen och disciplinnämnden med flera.

Bilden ovan, främre raden fr. v.:  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, inrikesminister Anders Ygeman och Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.