Storbritanniens högsta domstol har i dag den 24 januari meddelat sitt avgörande i frågan om processen för Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Domstolen finner att den brittiska regeringen inte kan inleda förhandlingar med EU om utträde utan att det brittiska parlamentet först stiftar ny lag om saken.

Enligt brittiska högsta domstolen har regeringen generellt rätt att ändra internationella avtal, men inte om det påverkar enskildas rättigheter. Utträdet skulle också få så stora konstitutionella konsekvenser, att den brittiska författningen kräver lagstiftning genom parlamentet för ett sådant beslut.

Tre av de elva ledamöterna i domstolen är skiljaktiga, och menar att regeringen har rätt att inleda förhandlingarna om utträde enligt artikel 50 i EU-fördraget.

Sammanfattning av domen (engelska)

Supreme Courts dom i dess helhet