Under 2016 minskade både antal inkomna och avgjorda mål i Högsta domstolen, enligt domstolens nya verksamhetsberättelse.

Avgjorda mål minskade mål minskade till 6 358 under 2016 jämfört med 6 675 året innan, vilket är en minskning med fem procent. Antalet avgjorda mål har tidigare ökat varje år sedan 2012.

Målutvecklingen presenteras i Högsta domstolens verksamhetsberättelse där de genom ny form presenterar verksamhet med artiklar, fakta och statistik.

– Högsta domstolens uppgift är inte bara att ta fram prejudikat. Som prejudikatinstans har vi ett ansvar att sprida information om domstolens roll och verksamhet i en bredare krets, säger Stefan Lindskog, Högsta domstolens ordförande.

Läs mer om Högsta domstolens verksamhetsberättelse här.