SVT:s Uppdrag granskning sände igår, den 11 januari, ett program om en utländsk medborgare som suttit inspärrad åtta år efter avtjänat straff, i väntan på att genomföra utvisning.

Advokat Ignacio Vita, som driver fallet sedan 2014, har nu lyckats få upp fallet i Europadomstolen. Målet heter ”Bencheref mot Sverige” och det är brott mot de mänskliga rättigheterna som står på spel.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterade fallet i Uppdrag granskning.
– Enligt min bedömning måste man starkt ifrågasätta om inte detta strider mot Europakonventionen och mot rättsstatliga principer. Svensk lagstiftning medger inte att man håller människor frihetsberövade bara därför att man tror att en person i framtiden ska kunna begå en brottslig handling, sa Anne Ramberg.

Se hela programmet här (Intervjun med Anne Ramberg är från ungefär minut 50 och framåt.)