Europadomstolen slog i ett avgörande den 20 december 2016 fast att Sverige kränkt artikel 13 i Europakonvention om ”Rätt till ett effektivt rättsmedel” i kombination med artikel 8 då Lindstrand Partners Advokatbyrå i Stockholm inte gavs talerätt efter att svenska myndigheter genomsökt byrån och i en biträdande jurists bostad beslagtagit en av advokatbyråns hårddisk och USB-enhet.

– Det konstareras att en advokatbyrå måste ges talerätt då de anses berörda av tvångsåtgärder. Det kan tyckas vara trivialt, men som lagstiftningen ser ut är det inte självklart. Det är en viktig markering från Europadomstolen då vi konsekvent vägrades talerätt av de svenska förvaltningsdomstolarna, säger Carl Lindstrand, advokat och delägare på byrån.

Bakgrunden till domen är att Skatteverket och Kronofogden i mars 2008 vidtog tvångsåtgärder mot två företag. I samband med tvångsåtgärderna genomsöktes advokatbyråns kontor där en biträdande jurist med uppdrag i det ena företagets styrelse arbetade.  I juristens hem beslagtogs även en hårddisk och en USB-enhet tillhörde Lindstrand Partners Advokatbyrå.

Lindstrand Partners Advokatbyrå vägrades talerätt i ärendet hos både Förvaltingsrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är ett stort problem att det inte togs hänsyn till vad det innebär att rikta tvångsåtgärder mot en advokatbyrå som inte omfattad av skatterevision och att det att det kan finnas material på advokatbyrån och dess enheter som omfattas av advokatsekretess, säger Carl Lindstrand.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.