Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är skeptisk till regeringens initiativ för att åstadkomma snabbare lagföring för brott. Regeringens utredare ska bland annat lägga fram förslag om hur ett system med jourdomstolar kan införas.

– Har man inte tillräcklig tid till sitt förfogande så hinner man inte göra en god förundersökning. Jag tror inte att man löser några problem med det här och glädjen av att kunna döma någon just på lördag och söndag är lite svår att förstå, säger Anne Ramberg till SVT.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har givit Stefan Strömberg, lagman vid Stockholms tingsrätt, i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott, som särskilda snabbförfaranden och jourdomstolar. Utredningsuppdraget har särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återkommande begår nya brott.

Utredaren ska

  • överväga åtgärder hos polis, åklagare och domstol inom ramen för det befintliga brottmålsförfarandet
  • överväga införandet av särskilda snabbförfaranden för brottsutredning och prövning i domstol
  • föreslå hur en ordning med jourdomstolar kan utformas och överväga om en sådan bör inrättas

Utredaren ska särskilt identifiera åtgärder som kan genomföras omedelbart. Han ska lämna förslag i en delredovisning den 1 augusti 2017 på utformningen av ett försöksprojekt för de åtgärderna. Utredningsuppdraget i övrigt ska redovisas den 15 april 2018.