Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade igår den 12 januari den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Antalet anmälda brott under 2016 anmäldes var drygt 1,5 miljoner brott, en ökning med mindre än en procent.

Under 2016 anmäldes drygt 275 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är sju procent fler brott än 2015. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 560 brott och anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 20 procent till 10 500 brott.

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 är bedrägeribrott samt brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2016 var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott.

Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2016 publiceras den 30 mars 2017.

Läs mer om undersökningen på Brottsförebyggande rådets hemsida.