Regeringen har fastställt den timkostnadsnorm som gäller från och med den 1 januari 2017.

Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 342 kronor exklusive mervärdesskatt. Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 021 kronor exklusive mervärdesskatt.

Det motsvarar en höjning med 1,44 procent, eller 19 kronor, jämfört med 2016 års timkostnadsnorm.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

När regeringen fastställer timkostnadsnormen, utgår den från ett beräkningsunderlag som Domstolsverket sammanställer.

SFS 2016:975 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Domstolsverkets kommentarer till beräkning av timkostnadsnorm för 2017