Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuades i lördags, den 28 januari, av Svenska Dagbladet om bland annat insyn och kontroll i samfundet, flyktingfrågan samt nätverkeen Hilda och Ruben.

På frågan Advokatsamfundets kritiska remissvar om könskvotering svarade generalsekreteraren:
– Äganderätten förtjänar skydd och det förslag som lades fram innebar ett allvarligt ingrepp i den rätten. Men vi ifrågasatte också behovet av en lag, och om en sådan skulle vara effektiv. Det finns ingen analys som visar att en kvoteringsregel skelle ge ökad jämställdhet i näringslivet, självreglering kan åstadkomma samma resultat och man har kommit en bit på väg. Rent filosofiskt ska dessutom alla behandlas lika oavsett kön, religion och ursprung.

Läs hela intervjun i Svenska Dagbladet