En advokat i Göteborg arbetade under perioden september 2016 till januari 2017 som offentligt biträde åt en 15-åring i ett LVU-ärende och begärde ersättning för 19 timmar och 57 timmar.  

Förvaltningsrätten i Göteborg beviljade dock endast advokaten ersättning för 12 timmars arbete med motiveringen att målet inte var mer omfattande än så, varpå advokaten överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten konstaterar nu att advokaten i sin kostnadsräkning utförligt redovisat nedlagt arbete under fyra månader där uppdraget har omfattat två olika placeringsbeslut samt ett stort antal kontakter med sin huvudman, dennes anhöriga och socialtjänsten. Kammarrätten i Göteborg skriver i sin dom att ”det specificerade och utförda arbetet kan enligt kammarrätten inte anses orimligt omfattande eller av främmande art.”

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 710-17