Regeringen bedömer att kostnaderna under 2017 för rättsliga biträden som företräder tilltalade och brottsoffer i domstolarna samt rättsliga biträden som företräder sökande vid Migrationsverkets prövning i första instans väntas bli högre än anslagen i budgetpropositionen. Därför tillförs 840 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017 till rättsliga biträden. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Av de sammanlagt 840 miljoner kronorna avsätts 190 miljoner kronor för rättsliga biträden vid Migrationsverkets prövning och 650 miljoner kronor för övriga biträden.

Läs mer på regeringens hemsida