I Amnesty Internationals årliga rapport för 2016 när det gäller mänskliga rättigheter får Sverige kritik för pågående diskriminering av romer och samer. Enligt rapporten har både EU och FN uttryckt allvarlig oro rörande Sveriges behandling av romer från andra EU-länder. Rapporten menar också att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har uttryckt fortsatta oro för Sveriges samiska befolknings möjligheter att åtnjuta urfolkens rättigheter.

Amnestys rapport pekar även på framsteg när det gäller mänskliga rättigheter, bland annat regeringens förslag till att införa krav på samtycke vid sex samt att ge ekonomisk ersättning till transpersoner som har tvingast genomgå sterilisering för att könskorrigera sig.

Läs Amnestys rapport här