Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Malmö tingsrätt kritiseras för långsam hantering

JO kritiserar tingsrätten för orimligt lång handläggningstid.

En mamma som var ensam vårdnadshavare för ett barn skadades svårt i en trafikolycka i februari 2015. Skadan gjorde att hon inte längre kunde utöva vårdnaden om sonen.  Stadsområdesnämnden Innerstaden i Malmö yrkade därför vid tingsrätten – med stöd av 6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken – att barnets pappa skulle få vårdnaden om sonen. Nämnden yrkade också att tingsrätten genom ett interimistiskt beslut skulle flytta över vårdnaden till fadern i väntan på att målet skulle bli avgjort.

Det tog Malmö tingsrätt sju månader att ta ställning till nämndens yrkande om ett interimistiskt beslut.

Justitieombudsmannen Lars Lindström kritiserar nu i ett beslut Malmö tingsrätt för den orimligt låga handläggningstiden inte kan ses som förenlig med barnets bästa eftersom ”det ligger i sakens natur att det interimistiska beslutet i regel ska meddelas så snabbt som möjligt under den inledande handläggningen av vårdnadsmålet.”

Läs hela JO:s beslut här.