Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Migrationsverket tydliggör rutiner rörande medicinska åldersbedömningar

Mikael Ribbenvik svarar på Advokatsamfundets kritik angående nya rutiner för medicinska åldersbedömningar.

Advokatsamfundet har nu fått svar på det brev som generalsekreteraren Anne Ramberg tillställde Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik med anledning av hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna. I brevet tydliggör Mikael Ribbenvik Migrationsverkets rutiner rörande medicinska åldersbedömningar. Utifrån detta svar kan konstateras att Migrationsverkets ledning och Advokatsamfundet är överens om vikten av att de principer som ska genomsyra en rättssäker asylprocess också följs i det praktiska arbetet.

Migrationsverkets brev i dess helhet