Advokatsamfundet har nu fått svar på det brev som generalsekreteraren Anne Ramberg tillställde Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik med anledning av hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna. I brevet tydliggör Mikael Ribbenvik Migrationsverkets rutiner rörande medicinska åldersbedömningar. Utifrån detta svar kan konstateras att Migrationsverkets ledning och Advokatsamfundet är överens om vikten av att de principer som ska genomsyra en rättssäker asylprocess också följs i det praktiska arbetet.

Migrationsverkets brev i dess helhet