Kostnaderna för rättsliga biträden blev 2 747 miljoner kronor förra året, enligt statens årsredovisning för 2016. Det är en ökning med 8,0 procent jämfört med 2015.

Jämfört med föregående år ökade antalet debiterade timmar per förordnande för offentligt försvar med nästan 9 procent, målsägandebiträde med drygt 10 procent och offentligt biträde med nästan 18 procent.

Ökningen av antalet debiterade timmar per förordnande för offentligt försvar hänger samman med en utveckling mot större mål, med flera tilltalade och målsägande i ett och samma mål.

Läs hela årsredovisningen på regeringens hemsida.