Advokat Thomas Olsson varnar i en debattartikel i Aftonbladet Kultur för skärpta regler mot terrorism. Olsson menar att de nya lagarna, både de som genomförts och de som snabbutreds, inte är fokuserade på de som begår terroristhandlingar utan istället utvidgar definitionen av terrorism ”på ett ytterst betänkligt sätt”.

Thomas Olsson skriver: ”Faran med ett sådant bedrägligt beteende är att de lagar som införs inte begränsas till vissa åsikter. I stället kan de i en framtid när makten tillkommer andra intressegrupper tillämpas på miljörörelser, fredsrörelser och andra utomparlamentariska grupper som anses obekväma eller ideologiskt felprogrammerade.”

Läs hela debattinlägget här