Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Varnar för skärpta regler mot terrorism

Advokat Thomas Olsson skriver debattinlägg i Aftonbladet Kultur.

Advokat Thomas Olsson varnar i en debattartikel i Aftonbladet Kultur för skärpta regler mot terrorism. Olsson menar att de nya lagarna, både de som genomförts och de som snabbutreds, inte är fokuserade på de som begår terroristhandlingar utan istället utvidgar definitionen av terrorism ”på ett ytterst betänkligt sätt”.

Thomas Olsson skriver: ”Faran med ett sådant bedrägligt beteende är att de lagar som införs inte begränsas till vissa åsikter. I stället kan de i en framtid när makten tillkommer andra intressegrupper tillämpas på miljörörelser, fredsrörelser och andra utomparlamentariska grupper som anses obekväma eller ideologiskt felprogrammerade.”

Läs hela debattinlägget här