Den 17-19 juli arrangerar Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights en kurs i juridik rörande finansiell brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism i Syrakusa i Italien.

Kursen hålls på engelska och är speciellt utformad för advokater och jurister som arbetar med internationella brottmål. Ledamöter i Sveriges Advokatsamfund är inbjudna att delta i kursen.

Läs mer om kursen och dess program här