Den 25 april redovisades de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen. Nästan 20 000 svenskar har svarat på SOM-institutets frågor om allt från politik och massmedier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor.

Enligt undersökning svarade fler svenskarna 2016 att ”Lag och ordning” hör till de frågor eller samhällsproblem som är viktigast i Sverige just än vid undersökningen 2015. 12 procent svarade 2016 att ”Lag och ordning” var en av de viktigaste frågorna, jämfört med 5 procent vid SOM-undersökningen 2015.

Ökningen innebär att ”Lag och ordning” klättrar från tionde till en delade sjätte plats på listan över svenskarnas viktigaste frågor och samhällsproblem.

Fler än i fjol svarade också att Lag och ordning är den fråga som är ”mest oroade inför framtiden”. Sex procent svarade så 2016 jämfört med 2015.

Läs mer om SOM-undersökningens resultat