Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Uttalande från styrelsen

På förekommen anledning vill styrelsen klargöra att styrelsen inte har tagit ställning i frågan om val av ordförande och vice ordförande.