På förekommen anledning vill styrelsen klargöra att styrelsen inte har tagit ställning i frågan om val av ordförande och vice ordförande.