Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Färre migrationsmål än prognosticerat

Migrationsdomstolarna fick färre asylmål än väntat under första kvartalet 2017.

Migrationsverkets prognoser pekade i slutet av förra året mot ytterligare en fördubbling av antalet inkommande mål till migrationsdomstolarna under 2017 jämfört med året innan. I februari i år prognosticerade Migrationsverket att 29 300 asylmål skulle inkomma 2017.

Men antalet inkomna asylmål är än så länge lägre till antalet än prognostiserat. Under årets första kvartal har 3 861 asylmål kommit in till migrationsdomstolarna.

Läs mer på Sveriges domstolars hemsida