Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mindre byråer kan utföra allt mer komplex affärsjuridik

Ny rapport från Konkurrensverket om digitaliseringens effekter.

Digitaliseringen har medfört att mindre advokatbyråer kan utföra allt mer komplex affärsjuridik, enligt rapport från Konkurrensverket om hur digitaliseringen påverkar marknaden för juridiska tjänster.

Rapporten menar att mindre advokatbyråer och enmansbyråer, som utgör 1 173 av landets totalt 1 864 advokatbyråer, idag kan arbetar med relativt komplex juridik såsom M&A eftersom moderna databaser och mjukvaror blivit mer tillgängliga av teknikutvecklingen.

Studien, som är baserad på bland annat ett femtiotal intervjuer med branschföreträdare, menar även att digitaliseringen har medfört att kostnaderna sänkts och rådgivningen standardiserats, vilket inneburit tilltagande pristransparens och priskonkurrens som konsumenterna.

Rapportens författare, forskaren Christian Sandström, skriver att teknikutvecklingen har renodlat advokatyrket: ”Tekniken har skapat ett utrymme för advokaten att fokusera på det som yrket egentligen handlar om i form av kvalificerad analys och rådgivning. De versioner av artificiell intelligens som finns tillgängliga idag verkar få liknande konsekvenser. Sannolikt minskar efterfrågan på biträdande jurister i takt med digitaliseringen.”

Läs hela Konkurrensverkets rapport här.

Tidskriften Advokaten skrev om Christian Sandströms studie i reportaget ”Är din nästa kollega en robot?” (Advokaten 1/2017)