I ett mål om företrädaransvar för ett bolags obetalda skatter förpliktade förvaltningsrätten en bolagsföreträdare att solidariskt med bolaget betalda de obetalda skatterna som uppgick till drygt 1,2 miljoner kronor.

Men bolagsföreträdaren överklagade till kammarrätten och yrkade att målet skulle återförvisas till förvaltningsrätten. Till stöd för sitt yrkande anförde hon att en nämndeman sov under den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten. Att nämndemannen sov bevittnades av en åhörare vid förhandlingen, som anser att det var uppenbart att nämndemannen sov. Åhöraren såg att nämndemannen nickade med huvudet, lutade sig tillbaka med slutna ögon och därefter vaknade till men somnade om. Det pågick under hela den muntliga förhandlingen, beskriver åhöraren i ett skriftligt yttrande. Enligt bolagsföreträdaren kan nämndemannens sömn under förhandlingen ha påverkat utgången i målet.

Nämndemannen själv uppger sig inte ha sovit, utan ha nickat till och direkt vaknat. Rättens ordförande har förklarat att han inte satt så att han såg nämndemannen i rättssalen, om han inte särskilt tittade efter, och att han inte kan dra några slutsatser om huruvida nämndemannen sov under någon längre tid.

Kammarrätten anser att det inte finns några skäl att ifrågasätta bolagsföreträdarens och åhörarens uppgifter. Därför undanröjer kammarrätten domen i den del den gäller företrädaransvaret och återförvisar målet till förvaltningsrätten för ny prövning – inklusive ny muntlig förhandling. Bolagsföreträdaren får också ersättning för ombudskostnader i kammarrätten.

Kammarrättens i Stockholm beslut i mål nr 591-17