Framtiden obeståndsrätt ska ta form

Flera stora och efterfrågade förändringar är på gång för konkursförvaltare och rekonstruktörer då framtiden obeståndsrätt ska ta form. Men det finns även kritik mot flera av förslagen.

Läs reportaget

Ordförandeposten het fråga på avdelningarnas årsmöten

Flera av Advokatsamfundets avdelningar har diskuterat valet av ny ordförande flitigt under årsmötena. Stockholmsavdelningen samt Södra och Östra avdelningarna gick till omröstning om opinionsyttranden som medskick till sina fullmäktigeledamöter.

Läs artikeln

Anne Ramberg: Det kommer ett liv efter den 15 juni

Som generalsekreterare är det inte självklart att uttala sig i den infekterade striden om ordförandeposten i Sveriges advokatsamfund. Mot bakgrund av de sakfel som sprids och de missuppfattningar som råder, har jag funnit det motiverat att redovisa de regler och och den praxis som styr val av ordförande och vice ordförande i Advokatsamfundet, samt även redogöra för valberedningens arbete i allmänhet och detta år i synnerhet, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs Anne Rambergs ledare

Här är Sveriges 50 advokattätaste kommuner.

Stockholm är Sveriges i särklass advokattätaste kommun. Till de kommuner som har flest advokater per invånare hör även Malmö och Falun – vilket inte bara är positivt, menar lokala advokater.

Läs artikeln och listan

Bengt Ivarsson: Att det finns flera kandidater är en demokratisk styrka

Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund, skriver om ordförandediskussionen i samfundet. Ivarsson skriver att han saknar ett eget intresse i saken och inte har någon dold agenda utan enbart har samfundets bästa för ögonen.

Läs debattinlägget

Läs fler artiklar och reprotage ur nya numret på Advokaten.se