Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg sände en videohälsning till Barnrättsdagarna

Se videohälsningen om barnen i migrationsprocessen.

 Barnrättsdagarna  ordnas av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Syftet med Barnrättsdagarna är att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra FN:s barnkonvention.

Barnrättsdagarna 2017 pågår i Örebro den 25–26 april. I dag den 25 april medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg med en videohälsning till konferensen, där hon gjorde några anmärkningar på temat barn i migrationsprocessen.

Se videohälsningen på Youtube nedan!

Följ Barnrättsdagarna på Twitter: @barnrattsdag