Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om fördömande av Turkiets förföljelse av advokater, journalister, domare och åklagare.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 61 även:

  • EU:s Justice Scoreboard 2017 om rättssystemens effektivitet, kvalitet och självständighet i medlemsstaterna.
  • Öppet brev om frihetsberövade advokater i Kina
  • Workshop i att utbilda domare i tillämpning av EU-lagstiftning
  • Rapport från Europena Criminal Bar Associations, ECBA, konferens i Prag 21-22 april
  • Projektet ”Find-a-lawyer 3”

CCBE-Info 61 (engelska)

CCBE-Info 61 (franska)