En arbetsgrupp har haft i uppdrag av Advokatsamfundets styrelse att utforma ett förslag till vägledning i frågor som uppkommer i samband med anställning vid eller övergång mellan advokatbyråer.          

Styrelsen har nu fastställt en promemoria med vägledning i frågor som gäller anställning av juristpraktikanter.

PM med vägledning i vissa frågor avseende anställning av juristpraktikanter