En advokat i Skåne beviljades i januari 2016 förskott av Migrationsverket på ersättningen för arbetet som offentligt biträde, men nekades förskott för tidsspillan och tolkutlägg.

Advokaten överklagade då beslutet till Migrationsdomstolen som avslog överklagandet.

Migrationsöverdomstolen konstaterar nu, efter att ha beaktat Advokatsamfundets yttrande i målet om att det fanns rättsligt stöd för att förskott på ersättning till offentligt biträde ska kunna utgå även för tidsspillan och utlägg, att det var fel av Migrationsverket att avslå advokatens begäran om förskott för tidsspillan och utlägg.

Migrationsöverdomstolen skriver i sin dom att ”begreppet ersättning inte begränsas till att endast avse kostnader för nedlagt arbete.”

Mål nr UM 1502-16