När så kallad FRA-lagen infördes 2008 fick FRA, Försvarets radioanstalt, rätt att bedriva hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation så som internettrafik och e-post.

Ett särskilt råd på FRA inrättades då för att säkerställa att den kontroversiella avlyssningen inte gick över gränsen. När det finns skäl ska rådet slå larm om missförhållanden till Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Men på åtta år har rådet inte slagit larm utanför myndigheten en enda gång, trots att granskningar av Datainspektionen vid upprepade tillfällen har hittat allvarliga brister, skriver Dagens Nyheter.