Södertörns tingsrätt har beslutat om säkerhetskontroll i tingrättens lokaler i Huddinge den 1 januari – 31 mars 2017. Säkerhetskontrollen gäller den som har kallats till tingsrätten och andra besökare. Den omfattar inte advokater.

Mer information från tingsrätten