Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsmålstaxan gäller inte när målsägandebiträdet biträder flera

HD ändrar hovrättens beslut om ersättning till en advokat som biträdde tre målsägande.

När ett målsägandebiträde biträder fler än en målsägande gäller inte den så kallade brottmålstaxan för biträdets ersättning. Det konstaterar Högsta domstolen i ett beslut, och ger en västeråsadvokat den ersättning han yrkade i hovrätten i ett mål där han var biträde åt tre målsägande, och där hovrätten hade tillämpat taxan.

Advokaten var målsägandebiträde åt tre målsägande i ett mål om bland annat grov stöld och bedrägeri riktade mot mycket gamla åldringar i deras hem.

Vid huvudförhandlingen i hovrätten begärde advokaten ersättning med 9 261 kr för sju timmars arbete och med 4 860 kr för fyra timmars tidsspillan. Hovrätten tillämpade brottmålstaxan och tillerkände honom ersättning med 8 095 kr för arbete och 3 645 kr för tre timmars tidsspillan.

HD konstaterar att det följer av 1 § i Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde (DVFS 2015:8) att brottmålstaxan inte gäller då målsägandebiträdet biträder fler än en målsägande. HD finner att advokatens yrkande framstår som skäligt och tillerkänner honom den ersättning han begärde i hovrätten.

HD:s beslut den 6 december 2016 i mål nr Ö 1855-16