Den 2 december fyllde offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. På 250-årsdagen lanserade riksdagen en jubileumsbok om de tryckfrihetsrättsliga principernas långa historia.

Boken samlar ett drygt tjugotal författare och innehåller ny forskning om tryckfrihetens upp- och nedgångar i Sverige och Finland under det gångna kvartsmillenniet. Bland författarna finns juristerna Johan Hirschfeldt, Hans-Gunnar Axberger och Helena Jäderblom

Läs och ladda ned boken här.