Sveriges domstolar har genomfört två förändringar som kan påverka de administrativa rutinerna vid advokatbyråerna. Det gäller dels betalning av ansökningsavgift, dels den information som visas på insättningsavier och kontoutdrag som advokatbyråerna får.

Domstolarna har infört en ny betaltjänst via Domstolsverkets webbplats www.domstol.se, som domstolarna önskar ska användas i första hand vid betalning av ansökningsavgifter.

På grund av ändringar i domstolarnas utbetalningssystem krävs numera att ett unikt nummer anges på varje kostnadsräkning, för att advokaterna ska kunna härleda vad utbetalningen avser.

Detaljerad information från Domstolsverket om de nya betalningsrutinerna