Migrationsverket har informerat Advokatsamfundet om förändringar i asylprocessen för barn utan vårdnadshavare. Från och med den 1 januari 2017 kommer Migrationsverket att förordna offentligt biträde i samtliga ärenden för asylsökande barn utan vårdnadshavare.

Tidigare har Migrationsverket förordnat offentligt biträde till asylsökande efter behovsprövning.

Läs Migrationsverkets brev till Advokatsamfundet här.