Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 57:

  • Den europeiska arresteringsordern.
  • IT-attacker mot advokatbyråer
  • European Lawyers day, den tredje i ordningen
  • Förslag till ändringar av EU:s Anti-Money Laundering-direktiven.
  • CCBE Human Rights Award 2016

CCBE-Info nr 57 på engelska

CCBE-Info nr 57 på franska