Regeringen väntas under nästa år presentera ett lagförslag som kriminaliseras köp av sexuella tjänster utomlands.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, intervjuades i Sveriges radio i morse, den 8 december, om lagförslaget som även Vänsterpartiet ställt sig bakom.

Anne Ramberg är skeptisk till förslaget bland annat därför att det skulle innebära ett undantag från regeln om dubbel straffbarhet, eftersom det i de flesta andra länder inte är förbjudet att köpa sex av vuxna. Även regeringens egen utredare har avrått från att genomföra en sådan lagändring med den motiveringen.

– Det viktigaste skälet som utredningen anförde var att det idag ännu inte råder en internationell samsyn när det gäller den här kriminaliseringen. Att då införa ett sådant undantag skulle bryta mot de principer som finns, sa Anne Ramberg.

Lyssna på inslaget