Kära kolleger,
År 2016 har varit ett år fyllt av omvälvande händelser med stora utmaningar för den demokratiska rättsstaten och för advokaters kärnvärden.

Advokater har en central roll att spela i tillvaratagandet av enskildas och företags rättigheter. Oberoendet och tystnadsplikten är dock under hot på många ställen i världen, också i Europa. Klienternas privilegier måste därför försvaras varje dag.

Jag är stolt över det sätt på vilket Advokatsamfundets ledamöter utför det inte sällan svåra advokatuppdraget. 

Jag är också mycket tacksam för det omfattande ideella arbete som så många advokater lägger ned genom att medverka i allt från remissgrupper, utredningar, utbildningar till styrelse- och nämndarbete. Detta arbete utgör grunden för Advokatsamfundets angelägna verksamhet.

Med dessa rader vill jag önska alla ledamöter och biträdande jurister ett Gott Nytt År!

Anne Ramberg