Idag, den 8 december, beslutade Högsta domstolen att Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut om uteslutning av Per Liljekvist ska stå fast.

Den 18 februari 2016 beslutade disciplinnämnden att utesluta Per Liljekvist med omedelbar verkan. Anledningen var att Liljeqvist i samband med ett bråk en kväll i oktober 2014 ringde en klient som kort därefter kom till platsen där han tillsammans med en annan man misshandlade tre ungdomar.

Högsta domstolen skriver i sitt beslut att Liljekvist under en pågående klientrelation uppmanat sin klient att komma till den plats som han befann sig på och utöva våld, vilket ”innebar att han uppsåtligen gjorde orätt på det sätt som avses i 8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken.” Högsta domstolen skriver också att ”agerandet stod helt i strid med klientens intressen och kunde allvarligt påverka klientrelationen. Handlandet har därmed skett i Per Liljekvists verksamhet som advokat i den mening som avses i 8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken”.

Läs Högsta domstolens beslut här.