Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Så kan advokaters IT-säkerhet förbättras

Vägledning från CCBE för förbättrad IT-säkerhet.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har sammanställt en guide för hur advokater kan förbättra sin IT-säkerhet.

Läs CCBE:s vägledning här.