Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman har idag, den 21 december, presenterat flera ytterligare åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet. Det handlar bland annat om höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott och en ny vapenamnesti.

Bland de nya föreslagna åtgärderna finns:

Strängare straff för grovt vapenbrott

Regeringen föreslår att minimistraffet för grovt vapenbrott höjs från ett års fängelse till två års fängelse. Hemliga tvångsmedel kommer lättare att kunna användas om straffet höjs.

Höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott

Följande höjningar av minimistraff kommer att föreslås i en lagrådsremiss som beslutas i morgon:

  • Minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. För synnerligen grov misshandel ska minimistraffet höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grovt rån ska höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.
  • Minimistraffet för grovt olaga tvång ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader

Lagrådsremiss: Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal ska ses över

Regeringen kommer i morgon att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. funktioner och verksamheter av central betydelse för att samhället ska fungera. Utredaren ska också titta på om det finns behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd mot skadegörelse riktad mot utryckningsfordon, polis- och brandstationer, socialkontor och annan viktig egendom. Till utredare kommer riksåklagaren Anders Perklev att utses.

Kommittédirektiv dir. 2016:115 Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

Ny vapenamnesti

Regeringen avser att genomföra en ny tidsbegränsad vapenamnesti under februari – april 2018. Tre vapenamnestier har genomförts under den senaste tjugoårsperioden (1993, 2007 och 2013).

Nya påföljder för unga lagöverträdare

En utredare har fått i uppdrag att överväga och föreslå nya påföljder för unga lagöverträdare. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag om ungdomsövervakning som påföljd för unga. Påföljden ska kunna innebära att den dömde ska hålla sig borta från platser med droger och kriminalitet till exempel på helger och kvällar.

PM: Uppdrag att överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare

läs mer