Den nystartade insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess ska kostnadsfritt hjälpa privatpersoner och småföretagare att ta tillvara sina rättigheter i skatteprocessen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag den 7 december, där stiftelsen presenteras, skriver stiftelsens styrelse att otydliga regler och bristande enhetlighet gör skatteprocessen rättsosäker.

Styrelsen konstaterar att det i praktiken inte går att driva skattemål utan juristhjälp, eftersom ärendena grundar sig på invecklade regler. Den som utreds av Skatteverket har inte rätt till hjälp av ett offentligt finansierat ombud. I debattartikeln skriver styrelsen också att motparten staten inte står för rättegångskostnaderna om den skattskyldige vinner – i motsats till vad som gäller för andra typer av mål. Enligt en undersökning som Rättvis skatteprocess har tagit fram, får den skattskyldige i genomsnitt tillbaka 39 procent av de verkliga kostnader som den skattskyldige har haft i mål där den får helt eller delvis rätt.

Debattartikeln hävdar att många domstolars kompetens på skatteområdet brister, och hänvisar till en statlig utredning som har slagit fast att en tredjedel av de svenska förvaltningsrätterna inte har ett tillräckligtunderlag för att upprätthålla en tillfredsställande skattekompetens.

Stiftelsen Rättvis skatteprocess ska bistå privatpersoner och småföretagare med kostnadsfri juridisk hjälp och driva deras mål i domstol.

Stiftelsen ska driva rättsprocesser pro bono. Genom processerna vill stiftelsen också bilda opinion kring rättssäkerhetsproblem. Syftet är att på sikt bidra till en rättssäkrare och rättvisare skatteprocess. 

Stiftelsens verksamhet finansieras helt genom donationer från privatpersoner och företag.

Rättvis skatteprocess styrelse består av initiativtagarna advokat Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen och partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, samt Klas Tikkanen, CFO på Nordic Capital, Henrik von Sydow, jurist och tidigare ordförande för riksdagens skatteutskott, Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Marsnen advisers samt Carl Göransson, jurist, som också är vd för stiftelsen.

Debattartikeln på SvD Näringsliv Debatt

Webbplats för Stiftelsen Rättvis skatteprocess