Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Länsstyrelserna föreslås få roll i det brottsförebyggande arbetet

Regeringen föreslår inrättande av regionala samordnare.

Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska få en roll i att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Regeringen har i sin budgetproposition för 2017 föreslagit att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Enligt förslaget ska länsstyrelserna årligen redovisa sitt arbete till Brottsförebyggande rådet (Brå).

Läs mer på regeringens hemsida.