Regeringen föreslår i en proposition att det tydliggörs vilken rätt misstänkta, tilltalade och redan dömda personer har att ta del av utredningsmaterial. Det klargörs också i vilken utsträckning misstänkta har rätt att få en egen kopia av utredningsmaterialet.

Det föreslås också att dokumentationen av förundersökningar ska förbättras genom att förhör i större utsträckning ska spelas in med ljud eller med både ljud och bild. I ett sådant inspelat förhör ska sekretess gälla för bilduppgiften.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Läs hela förslaget här.